Välkommen till Scandinavia Water Engineering AB

Scandinavia Water Engineering AB utvecklar och säljer programvaran Flis®. Behöver du bestämma flöden i rör, kanaler eller diken kan du använda FLIS®.

Behöver du dimensionera eller kontrollera ett standardiserat mätöverfall eller mätränna kan du använda FLIS®.

Grundarna av företaget är Bertil Svensson och Gilbert Svensson som båda är verksamma inom VA-branschen och inom Urban hydrologi med lång erfarenhet av flödesmätning och flödesberäkningar.

  • Flis® - lättarbetat och heltäckande
  • Flis® - Flödesbestämning i öppna system
  • Flis® - ett svenskproducerat program

Flis® - Flödesbestämning i öppna system

Flis® visar alla resultat både i grafisk- och i tabellform. Du skriver ut och anger samtidigt projekt- och anläggningsnamn

Flis® - Ett svenskproducerat program

Flis® används för att beräkna flöden, nivåer, samt förluster i avloppsledningar, kanaler, rännor och mätöverfall.

Flis® - lättarbetat och heltäckande

Flis® avsett för MS Windows. Du matar exempelvis in det maximala flöde som du behöver mäta för vald typ av mätanordning.